Fanos privé Fanos bedrijven

Veel mensen worden gedurende hun leven voor korte of langere periodes geplaagd door angsten, fobieën en soms zelfs trauma’s.

Sommige kennen dit al van jongs af aan en hebben een manier moeten vinden om er ‘mee te leren leven’. Dat betekent dan vaak dat ze zich moeten aanpassen, beperken en (veel) rekening moeten houden met anderen en hun omgeving. Echter, door het uit de weg gaan van omstandigheden of plekken wordt het leven een stuk beperkter en minder aangenaam.

De nieuwste ontdekkingen op het gebied van hersenonderzoek laten steeds meer zien hoe ons onderbewuste informatie verzameld en opslaat EN waar dat, door heftige situatie’s, waarbij we het gevoel hebben de controle te verliezen, mis gaat.

Daarop zijn 2 therapievormen ontwikkeld, die, ieder op geheel eigen wijze, de geblokkeerde informatiestroom weer op gang brengen en daardoor voor rust in het hele systeem zorgen.

EMDR ( Eye Movement Desensitization and Reprocessing)

Deze methode, die wellicht bekendheid geniet vanwege het feit dat er vingers voor de ogen worden bewogen (er zijn ook andere vormen mogelijk), wordt al een aantal jaren succesvol toegepast bij diepe traumagevallen, zoals bij het Post Traumatische Stress Syndroom.

Maar ook bij minder heftige trauma-situaties of bij grote angst heeft deze, in Amerika ‘per ongeluk’ ontdekte methode zijn waarde bewezen.

Juist omdat de ontdekking bij toeval werd gedaan is er veel tijd en energie gestoken om de werking ervan te onderzoeken. Wetenschappers hebben wel een vermoeden, maar tot hun frustratie kunnen ze niet precies aangeven waardoor het werkt. Wel is zo veel duidelijk dat het werkt.

Ik pas deze werkwijze toe op het moment dat de hierna volgende werkwijze minder goed effect heeft, b.v. omdat men niet in staat is het proces te volgen, of omdat er speciek om gevraagd wordt door b.v. een verwijzer.

Breincoaching

Deze, wellicht wat zakelijk klinkende term, dekt een bijzondere lading. Inspelend op eerder genoemd hersenonderzoek is een methode ontwikkeld om de oorzaak op te sporen van ‘storend’ geheugenmateriaal wat buiten onze directe waarneming ligt; z.g.” bad clusters”. (*)


Dit materiaal is de bron van vele angsten, fobieën, aanhoudende stress, slecht slapen, moeheid, stemmingswisselingen, onverklaarbare (lichamelijke) klachten, verslavingen, depressie etc.

Door het toepassen van een speciale vraagtechniek komen deze stukjes materiaal weer beschikbaar en kunnen daardoor voor altijd onschadelijk worden gemaakt. Hierdoor worden we weer vrij in denken en voelen!! Die opluchting is een geweldige ervaring.

Bel voor meer informatie of vraag om een gratis kennismakingsgesprek.

 

(*) Bad clusters is een ontdekking van dhr. Joop Korthuis. Breincoaching is gebaseerd op zijn PMA methode.