Fanos privé Fanos bedrijven

Personal coaching

Personal coaching is een begeleidingsvorm voor het hoger kader, zoals de eigenaar of de manager in het MKB, of de hoger leidinggevende in de grootindustrie, bank of verzekeringswezen. Tijdens dit traject worden de specifieke persoonlijke aandachtspunten onder de loep genomen die te maken hebben met persoonlijkheidsaspecten in hun interactie met de eisen die de functie stelt. Simpel gezegd; "waar loop je tegenaan".
Door jou en je werk in een breder perspectief te plaatsen kunnen onvermoede oplossingen gevonden worden. Hiervoor zijn vele werkvormen beschikbaar.

Werkwijze:
Na een eerste kennismaking en als de wederzijdse verwachting positief uitpakt, wordt het probleem verkent en een doel bepaald. Vervolgens wordt een plan van aanpak opgesteld.
Dit behelst minimaal de volgende onderwerpen:

  • eisen die het werk stelt
  • persoonlijkheidskenmerken
  • interactie
  • toekomstvisie
  • stappenplan
  • benodigde en beschikbare tijd

Trajectcoaching

Trajectcoaching wordt toegepast in al die gevallen waarbij het van belang is dat een werknemer of een afdeling gaat functioneren naar zijn capaciteit. Dit lijkt een open deur intrappen, maar door een minder functionerend personeelslid of zelfs afdeling in breder perspectief te plaatsen, waarbij aan de ene kant een stukje persoonlijke achtergrond en aan de andere kant het bedrijfsdoel en visie staan, kunnen deze mensen meestal in vrij korte tijd beter gaan functioneren. Soms kan duidelijk worden dat het voor een individuele medewerker beter kan zijn een andere functie te zoeken.

Het doel van Trajectcoaching is altijd tweeledig: zowel het ziekteverzuim zo laag mogelijk houden als het arbeidsplezier vergroten, wat beide het economisch rendement van het bedrijf ten goede komt.
Het is een Gouden Regel dat, als medewerkers op de goede plek zitten en zich gezien en gewaardeerd weten, hun productiviteit navenant toeneemt. Dit geldt zowel voor de profit- als de non-profit sector. In een tijd dat de personeelskosten een steeds zwaardere post in het bedrijfs-economisch plaatje worden, is Trajectcoaching een investering die zichzelf snel terugverdient.

Werkwijze:
Na een eerste probleemanalyse wordt een voorstel tot het te volgen traject gedaan, inclusief een stappenplan.

Wat betreft lengte en duur van een traject: "nooit langer dan noodzakelijk, maar nooit korter dan verantwoord is" Tussentijds zal een evaluatie plaatsvinden en na beëindiging van het traject volgt binnen 3-6 maanden een follow-up.

Kosten individuele coaching: € 78,- per uur (incl. 21% BTW).

Vraag vrijblijvend een oriënterend gesprek en offerte