Fanos privé Fanos bedrijven

Relatietherapie

Relatietherapie, Relatieonderhoud, Seksualiteit

"Zij/hij begrijpt me niet"……, "Het lijkt wel of ik met een vreemde samen woon"……. "we vrijen zelden of nooit meer".

Over liefde, relaties en seksualiteit zijn door de jaren en eeuwen heen vele boeken geschreven, die vele facetten van deze onderwerpen belichten. Dat kan diepgravend, inzichtgevend, humoristisch zijn…. tot we tot de ontdekking komen dat onze eigen (partner)relatie niet (meer) is zoals we dachten dat deze zou zijn. En wat dan? Kunnen we er nog wat aan doen of is alles hopeloos verloren?

Veel (echt)paren zoeken pas hulp als ze werkelijk geen idee hebben hoe nu verder, als er in hun beleving tenminste nog een verder is. Sommige partners lopen al jaren met het gevoel dat het niet lekker gaat, maar kunnen de vinger niet op de zere plek leggen. Vaak doet zich een ingrijpende levenservaring voor, die één, of beide, partners lijkt wakker te schudden in het besef "is dit het nou, wil ik zo oud worden met hem/haar ?"

Vaak blijkt praten met elkaar over de relatie een taboe onderwerp; het is bedreigend, want het komt erg dichtbij en het is nog altijd makkelijker om de bal bij de ander te leggen, dan naar jezelf te moeten kijken.

Zo zullen er 1000 en meer voorbeelden te vinden zijn waarin de partners in meer of mindere mate van elkaar vervreemd zijn. Centraal hierin staan de onbewuste verlangens en verwachtingen waarmee we aan de relatie zijn begonnen en die niet waargemaakt konden worden.

Dan kan relatietherapie uitkomst bieden. Tijdens therapie is er "oor" voor de klachten, maar gaan we vooral aan de slag met oorzaken en achtergronden. Een veel gehoorde klacht is: "we kunnen niet (meer) praten"…. En daarom zijn communicatietechnieken deel van de therapie. Anderzijds: wat heb je aan communicatie, als je niet weet wat jijzelf, laat staan de ander, aan (onbewuste!) bagage meegenomen heeft de relatie in? Daarom kijken we in therapie ook naar hoe jij geworden bent vanuit je gezin van herkomst. Wat heb je daar 'geleerd' ten aanzien van relaties ? En hoe heb jij geleerd om jezelf te beschermen, welke verdedigingsmechanismen heb jij opgebouwd? Dit alles is bepalend hoe, en met welke (onbewuste) verwachtingen en verlangens jij de relatie bent aangegaan.

Oke, en als we dat allemaal van elkaar weten, is dan de relatie gered? Nee, dat is niet gegarandeerd, maar vergroot wel de kans en geeft in ieder geval meer wederzijds begrip en de mildheid naar elkaar. Ook als de partners besluiten niet met elkaar verder te kunnen/willen, zal de therapie dit proces aanzienlijk minder zwaar maken.

O ja, en de seks dan?

Natuurlijk komt dat ook aan bod. Bevredigende seksualiteit is het cement van een gezonde relatie. We moeten dan wel helder hebben wat we onder een bevredigende seksuele relatie verstaan. Het grote misverstand tussen mannen en vrouwen schuilt hem in de verwarring van intimiteit en seksualiteit. Veel mannen denken: "als de seks maar goed is, dan komt de intimiteit vanzelf" , terwijl veel vrouwen alleen kunnen genieten van de seks als de intimiteit goed is. Zo draaien ze in een negatieve spiraal om elkaar heen, waarbij de ene teleurstelling de ander opvolgt. Seksualiteit en verlangens rustig leren bespreken geeft al veel ruimte. Vervolgens ga je er (weer) mee aan de slag en volgt de therapie jullie vorderingen.

Zo volgt de therapie de lijn: eerst jezelf en de ander beter leren kennen en begrijpen, woorden leren geven aan wensen en verlangens in een sfeer van begrip en vertrouwen om uit te monden in het opnieuw leren genieten van elkaars nabijheid en seksualiteit.

Relatieonderhoud

Moet een relatie eerst als problematisch, of zelfs als ontspoord worden ervaren om aan begeleiding te denken? Nee, zeker niet ! Veel (echt)paren ervaren hun relatie als: "gaat wel", "kan beter", "ik mis wat, maar kan slecht aangeven wat"…. (en vul dit zelf maar aan met je eigen beleving van je relatie).

Juist dan kan een stuk relatieonderhoud meer bevrediging en diepgang brengen. Veel onderwerpen zoals bij de therapie besproken, komen ook hier aan bod. Het grote verschil is echter dat, omdat de spanningen nog niet zo hoog zijn opgelopen, de sfeer waarin gewerkt wordt als veel ontspannender wordt ervaren en er meestal minder weerstand is voor het luisteren naar elkaars verhaal en standpunten en het makkelijker is om elkaar te steunen als het even moeilijk dreigt te worden. Psychologische inzichten met betrekking tot de wezenlijke verschillen in de werking van het mannen- en het vrouwenbrein vergroten het onderlinge begrip en de intimiteit.

De vergelijking met een auto gaat hier zeker op: door regelmatig een kleine investering in een servicebeurt blijft hij soepel en met weinig problemen op de weg. Pleeg je geen onderhoud, dan gaat alles steeds stroever, tot de boel op een kwaaie dag vast loopt. Dan is er veel meer werk en geld nodig om alles weer soepel te krijgen en sommigen zijn zelfs rijp voor de sloop…..

De investering op de korte termijn wordt zo vanzelf een investering op de lange termijn, waarbij verdieping van inzicht, begrip en liefde de haalbare doelen zijn.

Nu ervaren we de relatie zelf als oké, maar seksueel gaat het niet zo lekker meer.
Ook dan kan psycho-sociale begeleiding uitkomst bieden, mits het probleem niet medisch van aard is of in ieder geval de medische kant voldoende onderzocht is. Zie onder "o ja, en de seks dan?" hierboven.

Of je je nu aanmeld voor relatietherapie of -onderhoud, in een eerste kennismakingsgesprek kunnen jullie aangeven waaraan je wilt werken en kan ik mijn werkwijze verder toelichten en mogelijke vragen van jullie kant beantwoorden. Pas dan bepaal je of we samen verder op pad gaan.

Kosten en mogelijke (deel)vergoedingen:

Relatietherapie en -onderhoud kost € 150,- (wordt berekend als € 75,- p.p.) per sessie van 1½ uur. 

Veel zorgverzekeraars vergoeden mijn werk vanuit hun aanvullend pakket, zie daarvoor deze informatie op mijn site of de website www.lvpw.nl voor de laatste update.

De relatie begeleiding kan, na onderling overleg, zo nodig worden aangevuld met een individueel stuk, als persoonlijke problematiek daar aanleiding toe geeft.