Fanos privé Fanos bedrijven

Verlies, rouw en rouwverwerking

Als we het hebben over verlies en rouw, gaan vaak onze eerste gedachten naar iemand die overleden is.

Dit is natuurlijk logisch, maar verlies en rouw komen op veel meer vlakken voor. Denk b.v. maar eens aan het verlies van je baan, heel actueel in deze tijd, of van een stuk gezondheid. En wat te denken van ‘verlies’ door een (echt)scheiding. Iemand die emigreert of een vriendschapsrelatie op zegt, collega’s die weg gaan.

In al die gevallen, waarin we emotioneel geraakt worden, hebben we een proces door te maken, om op een gezonde manier dit verlies te verwerken, een plek te geven en zin te geven aan het gebeuren.

En net zoals zo veel processen in het leven is het proces van rouwverwerking en cyclisch proces. Denk daarbij b.v. aan de zonsopkomst>de zon klimt, straalt> de zon zakt en gaat onder> duisternis> nieuwe zonsopgang.

Zo werkt het ook met contact maken en loslaten:
We maken contact met iets of iemand > we hechten ons er aan > (bij intiemere relaties kan sprake zijn van toenemende intimiteit en seksualiteit)> we scheiden er van en/of moeten afscheid nemen > we moeten rouwen > vervolgens zin geven > om opnieuw contact te kunnen maken.

Rouw is de achterkant van de liefde. Als we geen afscheid kunnen nemen, gaan we ons vastbijten en als we de rouw niet ‘nemen’, dan miskennen we wat de ander voor ons betekende. Hierdoor komen we niet aan zingeving toe en gaan we wrokken en ervaren zinloosheid. Wrok is hierbij een combinatie van woede en verdriet en wordt ook wel benoemd als ‘gestolde’ liefde.

Het proces van afscheid nemen tot zingeving, ook wel rouwproces genoemd, kent verschillende fasen, zoals ook beschreven door de arts mw. Elisabeth Kübler Ross.

Als we niet goed met het rouwproces kunnen omgaan, kunnen een veelheid van klachten ontstaan, variërend van ongedurigheid, vage lichamelijke klachten en slecht slapen tot diepe depressie aan toe.

Bij de begeleiding sta ik als therapeut naast de cliënt en begeleid hem of haar door de verschillende fasen en stappen. Bij het nemen van iedere stap ga je ervaren dat klachten zullen verminderen en je levensruimte toe neemt, met als uiteindelijk resultaat dat je in vrijheid je leven mag vervolgen op een verdiepte manier.

BDE(bijna dood ervaring) – GDE(gezamenlijk dood ervaring)

BDE is de ervaring dat, meestal na ernstig trauma of operatie, iemand “uit zijn lichaam’ treedt. Hij of zij ervaart zichzelf meestal in de ruimte of tegen het plafond en ziet zijn/haar lichaam liggen, evenals de mensen en dingen er om heen. Vaak wordt er ook gehoord wat daar nog gezegd wordt. De artsen zullen deze fase duiden als ‘klinisch dood’, omdat een ECG apparaat geen hersenactiviteiten meer zal meten.

Als de BDE langer duurt, kan de ervaring zich verdiepen als een snelle reis door duisternis, soms alleen, soms vergezeld door ‘anderen’ (bekenden/engelen). Vaak wordt er ook een licht gezien en/of muziek gehoord. Sommigen maken zelf mee dat ze aankomen in het licht en welkom geheten worden in de ‘geesteswereld’. Iedere ervaring hierbij is uniek, maar kent wel bepaalde fasen. Om welke reden dan ook kan de betreffende persoon nog niet ‘blijven’ en zal na enig moment terugkeren in zijn/haar eigen lichaam. Deze ervaring verandert je leven !

De Nederlandse pastor en schrijver Hans Stolp heeft hier mooie ervaringen over opgetekend evenals de Amerikaanse onderzoeker en arts Raymond Moody.

De Nederlandse hartchirurg Pim van Lommel is wereldberoemd geworden met zijn diepgaand onderzoek naar BDE.

Mijn eigen vader heeft, na een zwaar hartinfarct, een BDE ervaring gehad. Het heeft hem jaren gekost voor hij er over kon praten. Ik gun u dat u een dergelijke ervaring eerder plek en zin kunt geven.

GDE is een veel minder bekend fenomeen en pas recent is er meer over gepubliceerd. Omdat dit een zo mogelijk nog wonderlijker fenomeen is, durven mensen die dit is overkomen, er nauwelijks over te praten, uit angst om voor ‘gek’ versleten te worden. Deze ervaring is echter net zo reëel als een BDE.

Het grote verschil is, dat diegene die een GDE ervaart, zelf kerngezond kan zijn.

Wat er gebeurt is het beste te beschrijven als met een gestorvene een klein stukje van zijn of haar ‘overgangsreis’ mee te maken. Dit kan voorkomen bij mensen die elkaar heel na staan, b.v. partners of in diepe vriendschappen.

Ook de persoon die niet overlijdt, ervaart een uittreding uit het lichaam en reist gezamenlijk met de overledene een stukje mee. Soms wordt zelfs de ‘levensschouw’ van de overledene bijgewoond. En er komt een punt dat de overledene door gaat en de ander terug ‘moet’ naar zijn of haar lichaam. Ook door deze bijzondere en heftige ervaring verandert je leven.

Beide fenomenen komen vaker voor dan we denken. Gelukkig wordt er momenteel meer over gesproken en geschreven, zodat mensen die dit meegemaakt hebben minder snel voor ‘gek’ versleten worden. Echter, beide ervaringen hebben een diepe impact op diegene die dit beleefd heeft. Ik heb me hier in het bijzonder in verdiept en ben in staat om deze ervaringen te ‘duiden’ en je zo nodig te begeleiden. Meermaals gaan mensen na deze ervaring een andere invulling voor hun leven zoeken, zodat soms ook een partner hierbij betrokken zal moeten worden.