Therapie bij angst, fobieën, paniek en trauma in Bennekom

contact

Omgaan met angst en trauma

Veel mensen worden gedurende hun leven voor korte of langere periodes geplaagd door angsten, fobieën en soms zelfs trauma’s. Hierdoor moeten ze zich vaak aanpassen of beperken en moeten ze veel rekening houden met anderen en hun omgeving. Door bepaalde omstandigheden of plekken uit de weg te gaan, wordt het leven echter een stuk beperkter en minder aangenaam.

 

Bureau Fanos uit Bennekom maakt gebruik van twee therapievormen die de geblokkeerde informatiestroom in je onderbewuste weer op gang brengen en daardoor voor rust in het hele systeem zorgen: EMDR en Breincoaching.

Breincoaching

Deze, wellicht wat zakelijk klinkende term, dekt een bijzondere lading. Inspelend op hersenonderzoek is een methode ontwikkeld om de oorzaak op te sporen van ‘storend’ geheugenmateriaal dat buiten onze directe waarneming ligt: zogenaamde "bad clusters".*


Dit materiaal is de bron van vele angsten, fobieën, aanhoudende stress, slecht slapen, moeheid, stemmingswisselingen, onverklaarbare (lichamelijke) klachten, verslavingen, depressie, etc. Door het toepassen van een speciale vraagtechniek worden deze stukjes materiaal weer beschikbaar en kunnen ze voor altijd onschadelijk worden gemaakt. Hierdoor word je weer vrij in denken en voelen. Die opluchting is een geweldige ervaring.

 

Bel voor meer informatie of een vrijblijvend intakegesprek.

 

*Bad clusters zijn een ontdekking van dhr. Joop Korthuis. Breincoaching is gebaseerd op zijn PMA-methode.

Maak een afspraak

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)

Deze methode, die wellicht bekendheid geniet vanwege het feit dat er vingers voor de ogen worden bewogen, wordt al een aantal jaren succesvol toegepast bij diepe traumagevallen, zoals bij het Post Traumatische Stress Syndroom. Ook bij minder heftige traumasituaties of bij grote angst heeft deze methode zijn waarde bewezen.

 

Bureau Fanos past deze werkwijze toe op het moment dat breincoaching een minder goed effect heeft, bijvoorbeeld omdat je niet in staat bent het proces te volgen of omdat er specifiek om gevraagd wordt door bijvoorbeeld een verwijzer.

Meer informatie

Systemisch werk

Dit is een werkwijze, ontwikkeld door de inmiddels overleden Duitse psychiater Bert Hellinger. Tijdens zijn werk merkte hij hoe een familiegeschiedenis de neiging had om zich te blijven herhalen, tot daar een halt aan werd toegeroepen. Hij ontdekte dat binnen een familiesysteem plek, ordening en Schuld van groot belang waren voor de leden van dat systeem. Als daar, bewust of onbewust, geen gehoor aan wordt gegeven, dan leidt dat tot ziekte binnen het systeem.

 

Vaak neemt, onbewust, en vanuit loyaliteit, één van de leden van het systeem het op zich om de last (schuld) van ouders / voorouders op zich te nemen. Dit kan dermate heftige vormen aannemen, dat het kan leiden tot ernstige ziekte of zelfs de dood, als dit proces niet gestopt wordt. Veel ervaren spanningen die niet logischerwijze verklaard kunnen worden, vinden hier hun oorzaak. Herstellen van de Orde brengt direct rust in het systeem, alsmede ontspanning en vrijheid bij het betrokken gezinslid.

Maak een afspraak

Wil je van een fobie of trauma af? Maak een afspraak voor therapie bij Bureau Fanos in Bennekom.

Vossenweg 16,

6721BN Bennekom


06 - 542 873 19