Ondersteuning bij je persoonlijke ontwikkeling in Bennekom

contact

Persoonlijk ontwikkelingstraject

Een Persoonlijk Ontwikkelings Traject (POT) is een individuele en dus op maat gemaakte training waarin jouw ontwikkelbehoefte vorm krijgt. Een POT kan onderdeel zijn van een coachingstraject maar ook apart worden aangegaan. Concreet betekent dit dat Bureau Fanos samen met jou kijkt waar je behoefte ligt. Dat kan bijvoorbeeld zijn op het gebied van communicatievaardigheden, relatievaardigheden, persoonlijke ontwikkeling en/of emotionele ontwikkeling.

Als deze behoefte in kaart is gebracht, maakt Bureau Fanos een programma voor de korte en, indien gewenst, de lange termijn, waarin de te maken stappen duidelijk worden gemaakt.

Hoewel het programma individueel is, kan het ook in klein groepsverband worden uitgevoerd. Hierdoor kunnen de kosten lager worden gehouden.

 

Vraag een offerte aan en start jouw persoonlijke groei in Bennekom!

Vraag een offerte aan

Enneagram persoonlijkheidsinzicht

Bureau Fanos werkt veel met het Enneagram als basisinstrument voor het verklaren en optimaliseren van gedrag. Over het Enneagram is al veel geschreven, zowel zinnig als onzinnig. De kennis van Bureau Fanos is gebaseerd op studies bij Helen Palmer Nederland, Het Enneagraminstituut van Don Riso en Russ Hudson, Enneagram Explorations met David en Katherine Fauvre en The Somatic Enneagram met Andrea Isaacs.

 

De naam 'Enneagram' komt uit het Grieks. 'Ennea' betekent 'negen' en 'gram' betekent zoveel als 'punt'. Het is dus een model met 9 punten die op gelijke afstand van elkaar cirkelen, die verbonden zijn met een aantal lijnen, waarin een driehoek en een hexade te herkennen zijn. Het model werd al in het oude Egypte en later bij de oude Grieken gebruikt als wiskundig verklaringsmodel. Pas op latere datum werd het model ook gebruikt in spirituele oefeningen. De basis daarvan is te vinden in zowel de mystiek-Joodse Kaballa als bij de Soefie's, een mystieke tak in de Islam.

 

Het Enneagram zoals we dit nu in de westerse wereld gebruiken dateert van een meer recente datum. De Grieks-Armeense 'zoeker' GI Gurdieff begon begin vorige eeuw zijn leerlingen les te geven in procesverklaringen middels het Enneagram op basis van oude kennis. Begin jaren 50 van de vorige eeuw kwam de Boliviaanse denker Oscar Igazo in aanraking met het model en hij wist dit te koppelen aan oude inzichten in de menselijke natuur, die onder andere verwerkt waren in de Enneaden van Plotinus. Igazo begon dit mondeling aan groepen leerlingen te onderwijzen. In 1970 werd op die manier de psychiater Claudio Naranjo gegrepen door de overeenkomsten die hij herkende met psychiatrische ziektebeelden. 

Enneagram persoonlijkheidsinzicht

Hij legde de verbanden tussen de verschillende typen die middels de verbindingslijnen in het model worden weergegeven.

 

Onderscheiding van persoonlijkheidstypen

Uiteindelijk hebben mensen als Helen Palmer en Don Riso deze informatie verder doen uitkristalliseren tot het Enneagram van persoonlijkheidstypen zoals dat tegenwoordig bekend is. Kennis van dit model in de typeonderscheidingen en hun samenhang en samenspel van gedrag en motivatie geeft een krachtig instrument om persoonlijk gedrag en interactie te verklaren. Zowel interpersoonlijke als zakelijke relaties kunnen wederzijds hun voordeel hiermee doen.

 

Ook een waarschuwing is hier op zijn plaats: verklaringen gebaseerd op onvolledige kennis van het model en de typeachtergronden kan leiden tot grote misverstanden.

Meer informatie

Wil je ondersteuning bij je persoonlijke ontwikkeling? Maak een afspraak bij Bureau Fanos in Bennekom.

Vossenweg 16,

6721BN Bennekom

 

06 - 542 873 19