Coaching voor professionals en bedrijven in Bennekom

contact

Personal coaching

Als je als hogere leidinggevende in de grootindustrie of het bank- en verzekeringwezen, of als eigenaar of manager in het mkb ergens tegenaan loopt in je professionele leven, kun je baat hebben bij personal coaching bij Bureau Fanos in Bennekom. Tijdens dit traject bekijken we specifieke persoonlijke aandachtspunten die te maken hebben met persoonlijkheidsaspecten en hun interactie met de eisen die de functie stelt. Door jou en je werk in een breder perspectief te plaatsen, kunnen onvermoede oplossingen gevonden worden. Hiervoor zijn vele werkvormen beschikbaar.

Werkwijze

Na een eerste kennismaking verkennen we het probleem en bepalen we het doel. Vervolgens wordt een plan van aanpak opgesteld. Dit behelst minimaal de volgende onderwerpen:

  • Eisen die het werk stelt

  • Persoonlijkheidskenmerken

  • Interactie

  • Toekomstvisie

  • Stappenplan

  • Benodigde en beschikbare tijd

Maak een afspraak

Trajectcoaching

Trajectcoaching wordt toegepast als het van belang is dat een werknemer of een afdeling gaat functioneren naar capaciteit. Door een minder functionerend personeelslid of zelfs een hele afdeling in breder perspectief te plaatsen, waarbij aan de ene kant een stukje persoonlijke achtergrond en aan de andere kant het bedrijfsdoel en visie staan, kunnen deze mensen meestal in vrij korte tijd beter gaan functioneren. Soms kan duidelijk worden dat het voor een individuele medewerker beter kan zijn een andere functie te zoeken.

 

Het doel van trajectcoaching bij Bureau Fanos is altijd tweeledig: het ziekteverzuim zo laag mogelijk houden en het arbeidsplezier vergroten, waardoor het economisch rendement van het bedrijf verbeterd wordt. 

Als medewerkers op de goede plek zitten en zich gezien en gewaardeerd weten, neemt hun productiviteit navenant toe. Door de hoge personeelskosten is trajectcoaching een investering die zichzelf snel terugverdient.

 

Werkwijze
Na een eerste probleemanalyse stelt Bureau Fanos het te volgen traject voor, inclusief een stappenplan. Tussentijds zal een evaluatie plaatsvinden en na beëindiging van het traject volgt binnen 3-6 maanden een follow-up.

De kosten voor individuele coaching tarief op aanvraag

Vraag een offerte aan

Meer weten over personal coaching of trajectcoaching? Neem vrijblijvend contact op met Bureau Fanos in Bennekom.

Vossenweg 16,

6721BN Bennekom

 

06 - 542 873 19